Borelioza – krótko czy długotrwała antybiotykoterapia ?

„Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze. Powinien jednak ograniczyć czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.” Kodeks Etyki Lekarskiej Roz. I Art. 6

W Polsce (podobnie jak w wielu krajach) jesteśmy świadkami debaty pomiędzy zwolennikami krótkotrwałej i długotrwałej antybiotykoterapii w leczeniu boreliozy. Widzimy starcie dwóch perspektyw. W skrócie możemy powiedzieć, że jest to spór pomiędzy IDSA (Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób Zakaźnych) i ILADS (Międzynarodowe Stowarzyszenie Boreliozy i Chorób Towarzyszących). Lekarze zakaźnicy w wielu krajach bezrefleksyjnie zaadoptowali zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia nie uznając nawet faktu istnienia alternatywnych wytycznych ILADS. Chciałbym z całym naciskiem powiedzieć, że istnieją zalecenia związane z leczeniem boreliozy zarówno IDSA jak i ILADS. Lekarz, co potwierdza Ministerstwo Zdrowia ma prawo wybrania, które zalecenia będzie realizował.

Na szczęście Polska jest jeszcze krajem, gdzie wolność praktyki lekarskiej jest gwarantowana przez Kodeks Etyki Lekarskiej. Lekarz ma leczyć zgodnie ze swoim sumieniem i najlepszą wiedzą. Lekarz nie jest urzędnikiem, ale kieruje się zasadą, że „zdrowie chorego jest najwyższym prawem”.

Pytanie, które stawiane jest obecnie w debacie publicznej brzmi: Gdzie jest aktualny stan wiedzy?

Aby zabrzmiał kolejny głos w tej kwestii postanowiłem upublicznić prezentację „ Lyme Disease – Short vs Long Term Treatment Debate” do wykładu dr Stevena Phillipsa wygłoszonego w 2016 w Helsinkach. (Dziękuję Doktorowi Stevenowi za entuzjastyczną zgodę na to.) Prezentacja przedstawia dziesiątki prac naukowych dokumentujących ogrom problemu i obrazujących istnienie przewlekłej boreliozy. Znajdujemy tu informacje śmiertelnym przebiegu tej infekcji oraz przede wszystkim przytłaczający materiał udowadniający nieskuteczność krótkotrwałej terapii antybiotykowej. Każdy kto z uwagą wpatrzy się w te dowody naukowe zobaczy także wielkie oszustwo akademickie. Te same osoby które podpisały się pod opinią o krótkotrwałej terapii tworząc wytyczne IDSA tworzyły i publikowały prace wskazujące, że terapia krótkotrwała jest niewystarczająca (sic!). W tekście znajdziecie to Państwo zaznaczone na zielono. Te same osoby jako badacze publikowały fakty, którym później przeczyły pisząc oficjalne wytyczne. Niestety to oszustwo wpłynęło na standardy leczenia boreliozy na całym świecie.
Mam świadomość, że prezentowany materiał będzie trudny do zgłębienia dla większości Państwa głownie z powodu skrótowej i naukowej formy oraz medycznego języka angielskiego jednak dla niektórych będzie bardzo pomocny. Mam nadzieję w przyszłości zaprezentować polskie opracowanie.

Dr Krzysztof Majdyło
Europejski Komitet ILADS