Hipertermia i onkologia

HIPERTERMIA I ONKOLOGIA

Hipertermia jest metodą wspomagającą leczenie nowotworów. Wykorzystywana jest przede wszystkim w skojarzeniu z chemioterapią, chemio-radioterapią oraz radioterapią. Badania naukowe wykazują znaczny wzrost skuteczności terapii w kombinacji z radio- czy chemioterapią w porównaniu do leczenia standardowego. Ze względu na udowodnione podstawy biologicznego współdziałania (zarówno w skojarzeniu z większością leków cytostatycznych, jak i promieniowaniem jonizującym) oraz brak toksyczności zabiegów hipertermii, korzyść z jej zastosowania może odnieść każdy chory na nowotwór. Stosuje się ją przy wszystkich guzach zaawansowanych, a także przy przerzutach i nawrotach. Dobre rezultaty stosowania hipertermii osiągane są również w terapii paliatywnej. U pacjentów, którzy otrzymali już maksymalną dawkę terapii konwencjonalnych zauważalne jest pozytywne działanie nawet w zwykłym leczeniu bólu.

Działanie terapeutyczne hipertermii opiera się na wzmocnieniu niektórych mechanizmów samoobrony immunologicznej organizmu.

Efektem ubocznym chemioterapii jest nierzadko osłabienie organizmu i jego systemu immunologicznego. W przypadku wielu pacjentów hipertermia jest w stanie kompensować ten efekt uboczny poprzez uruchomienie dodatkowych procesów samoobrony organizmu. Do najważniejszego z tych procesów należy uaktywnienie komórek NK (z ang. Natural Killer). Są to komórki powstające w organizmie człowieka, a ich zadaniem jest niszczenie innych komórek rozpoznanych przez NK jako wrogie – do wyeliminowania. Komórki NK są aktywowane do tej działalności przez pewien szczególny rodzaj białka Hsp70 (ang. Heat Shock Protein).

Białko to pojawia się selektywnie na powierzchni ludzkich komórek rakowych, ale nie na powierzchni komórek zdrowych. Komórki NK aktywowane przez TKD (peptyd Hsp70)/IL-2 (interleukinę 2) działają destrukcyjnie na nowotwory otoczone membraną z białka Hsp70. Do tego typu komórek NK należą limfocyty T, takie jak na przykład Limfocyty CD8+. Istnieją obszerne doniesienia o tym, że przenikanie limfocytów do tkanek nowotworu jest kluczowe dla zahamowania raka i pozytywnie wpływa na prognozę przy wielu rodzajach raka. Liczne opracowania wskazują na to, iż przenikanie limfocytów CD8+ w mikro-otoczenie nowotworu jest mechanizmem immunologicznym korzystnym dla pacjentów. Limfocyty CD8+ są w stanie bezpośrednio niszczyć komórki rakowe.

Przy poddaniu limfocytów CD8+ działaniu umiarkowanej Hipertermii (39,5°C), dochodzi do wzrostu produkcji antygenowego interferonu IFN-γ i do uszkodzenia komórek rakowych, w porównaniu do warunków niższych temperatur.

Niestety obecnie hipertermia nie jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwa Onkologiczne.