Introduction

Każdy pacjent jest inny i przebieg choroby jest inny. Nie ma uniwersalnego schematu leczenia dla każdego. W czasie terapii dostosowując się do aktualnego stanu i potrzeb Pacjenta, schemat leczenia ulega zmianom. Odpowiadając jednak na Państwa pytania możemy wyróżnić 3 sposoby leczenia chorób odkleszczowych. Leczenie naszych Pacjentów jest zazwyczaj kombinacją tych wszystkich sposobów.

  1. Terapia antybiotykowa ciągła. W tej terapii większość antybiotyków jest używana codziennie.

  2. Terapia antybiotykowa pulsacyjna lub cykliczna. Antybiotyki są przyjmowane w sposób nieciągły w cyklach dniowych lub tygodniowych.

  3. Terapie naturalne (ziołowe).

science-1336663_1920      

 

W Centrum Medycznym Św. Łukasza leczymy pacjentów za pomocą nowoczesnych i spersonalizowanych metod, m.in. według zaleceń ILADS – International Lyme and Associated Diseases Society (Międzynarodowe Stowarzyszenie Boreliozy i Chorób Towarzyszących).