Przebieg terapii hipertermii

Skorzystanie z terapii hipertermią jest możliwe po pozytywnym wyniku konsultacji z naszym lekarzem lub inną placówką medyczną i otrzymaniu zlecenia lekarskiego.

Jak przebiega terapia hipertermii?

  1. Pacjent leży na łóżku do hipertermii, na którym temperatura jego ciała jest podnoszona do temperatury od 38,5ºC  do 40,5ºC, zgodnie ze zleceniem lekarskim. Dochodzenie do tej temperatury trwa od 45 do 60 minut.
  2. Po dojściu do temperatury docelowej następuje faza faktycznego leczenia, która trwa nawet do kilku godzin. W tej fazie temperatura ciała pacjenta jest utrzymywana na poziomie wskazanym przez lekarza.
  3. W końcowej fazie temperatura ciała pacjenta jest obniżana do jego naturalnej temperatury sprzed zabiegu.
  4. Po zabiegu pacjent trafia do gabinetu relaksacyjnego, gdzie może odpocząć po terapii zanim opuści naszą przychodnię.

O całej terapii decyduje lekarz prowadzący, określając indywidualnie dla każdego pacjenta: docelową temperaturę ciała podczas zabiegu, czas trwania pojedynczego zabiegu i łączną ilość zabiegów w całej terapii.