Leczenie w Centrum Św. Łukasza w obecnej sytuacji epidemiologicznej

Zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa i podejmując szczególne środki ostrożności – kontynuujemy leczenie naszych Pacjentów. Dzięki wdrożeniu szeregu działań prewencyjnych, dodatkowych procedur higienicznych i zmienionej organizacji pracy,  niesiemy skuteczną pomoc Pacjentom.

Leczenie w Centrum Św. Łukasza w obecnej sytuacji epidemiologicznej

Sprawdzamy stan zdrowia Pacjentów

Weryfikacja stanu zdrowia jest obowiązkowa i jest przeprowadzana kilkukrotnie – podczas rozmowy telefonicznej i umawiania wizyty oraz podczas rejestracji w Centrum.

Prosimy, by nie byli Państwo zaskoczeni prośbą konsultantów o udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań i/lub wypełnienie ankiety.
Nasi pracownicy rutynowo pytają o:
 • Występowanie objawów grypopodobnych, mogących świadczyć o infekcji
 • Ostatnie podróże w regiony szczególnie dotknięte pandemią
 • Kontakt z osobami, które potencjalnie mogły być zarażone lub mogły być nosicielami wirusa
 • Narażenie na inne czynniki ryzyka zarażenia wirusem

 

Jeśli będą ku temu przesłanki, konsultant może anulować wizytę i skierować do specjalistycznej placówki. Może też zaproponować konsultację zdalną, w celu omówienia dalszych kroków z lekarzem.

Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo, prosimy, by do Centrum nie przychodzić z osobami towarzyszącymi (w tym z dziećmi, jeśli ich nie dotyczy konsultacja, diagnostyka lub zabieg).

 

Jeśli wystąpią niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny i nie przychodzenie do Centrum Medycznego.


Wizyty zdalne i ograniczenie pobytu 

W sytuacji, gdy nie jest absolutnie niezbędna fizyczna obecność w Centrum, wszystkim Pacjentom rekomendujemy korzystanie ze zdalnych konsultacji medycznych za pomocą Skype’a lub telefonu.

Telekonsultacja ma taką samą wartość medyczną, jak wizyta bezpośrednia, a ogranicza ryzyka związane z epidemią koronawirusa.
Nasze Centrum posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu telekonsultacji.

Środki ostrożności i zmiany w organizacji pracy przychodni

By chronić Państwa zdrowie i zapewnić bezpieczeństwo, wdrożyliśmy szczególne procedury związane z higieną, ograniczeniem kontaktu bezpośredniego oraz ruchu, a także minimalizowaniem ryzyka dla personelu.

Stosujemy się do rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, higieny i antyseptyki.

 

W kontekście zagrożenia koronawirusem wdrożyliśmy działania prewencyjne tj.:

 • kontrolę stanu zdrowia Pacjentów i pracowników
 • uzupełniające procedury dezynfekcyjne przestrzeni wspólnych i gabinetów
 • bieżącą dezynfekcję klamek i innych przedmiotów użytku codziennego
 • dodatkowe punkty dezynfekcji dla personelu i Pacjentów
 • wzmożoną kontrolę przestrzegania działań profilaktycznych, w tym wietrzenia i sterylizacji pomieszczeń, zachowania odległości między Pacjentami w poczekalniach

Zmiany w organizacji pracy Kliniki, minimalizujące kontakt bezpośredni:

 • zalecenia odbywania wizyt zdalnie; stacjonarnie realizowane tylko konsultacje bezwzględnie wymagające obecności osobistej;
 • bieżąca kontrola zdrowia pracowników mających kontakt z Pacjentami
 • w jednym czasie w Centrum Medycznym obecny tylko kilkuosobowy zespół niezbędnego personelu

By zapewnić ciągłość procesów medycznych – skróciliśmy czas pracy i wprowadziliśmy system pracy zmianowej bazującej na wymienności całych zespołów.