Czy koronawirus może przenosić się za pomocą żywności?

Zgodnie z rekomendacjami EFSA (z dnia 9.03.2020) nie ma dowodów na transmisję koronawirusa (COVID-19) poprzez żywność. Naukowcy raportują, że w przypadku poprzednich epidemii o podobnym podłożu, związanych z SARS i MERS, tego typu sytuacja nie miała miejsca.

Jednocześnie należy zachować zdrowe praktyki konsumenckie i zwiększoną czujność na etapie produkcji oraz transportu:

🥦 Obróbka w temperaturze 60*C przez 30 minut niszczy koronawirusa, więc przygotowane w ten sposób potrawy są bezpieczne.

🥦 Pamiętaj, aby podczas zakupów zachować ostrożność: produkty sprzedawane luzem nakładaj poprzez foliowe rękawice ochronne.

🥦 Niehigienicznym zachowaniem jest przebieranie i dotykanie produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej.

🥦 Zachowaj też właściwą higienę mycia i obróbki produktów spożywczych w domu.