fbpx

Jelita a metabolizm

Metabolizmem nazywamy szereg procesów, mających na celu do przetwarzanie i wykorzystywanie potrzebnej do życia energii w organizmie. Do takich procesów należą: oddychanie, trawienie i przyswajanie pokarmu, regulacja temperatury ciała i ciśnienia krwi, praca mięśni i pozostałych narządów, a także mechanizmy zachodzące wewnątrz naszych komórek. Zaburzenia metaboliczne w każdym z tych elementów prowadzą do upośledzenia pracy całego organizmu.  Czynniki wpływające na metabolizm to geny, tryb życia (dieta i aktywność fizyczna), a także kompozycja mikrobiomu jelitowego.

Aby nasz organizm funkcjonował prawidłowo, potrzebuje wielu substancji odżywczych dostarczonych z zewnątrz. Obróbka oraz przyswajanie tych substancji zachodzi w układzie pokarmowym, przy udziale bakterii tworzących mikrobiom jelitowy. Bakterie jelitowe odgrywają kluczową rolę we wchłanianiu i przetwarzaniu składników odżywczych. Dzięki nim organizm zaopatrzony jest w niezbędne dla naszego ciała paliwo oraz substancje, biorące udział w szeregu procesów metabolicznych. Bakterie mogą wpływać na nasze zdrowie zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, w zależności od składu mikrobiomu.

Prawidłowa liczba i proporcja między różnymi gatunkami bakterii w jelitach reguluje przepuszczalność błony śluzowej jelit, ich motorykę, funkcje i wpływa na metabolizm całego ciała. Bakterie jelitowe pełnią w naszym organizmie wiele istotnych funkcji. Umożliwiają między innymi powstanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych jak np. octany, propioniany i maślany, które z kolei stanowią źródło energii dla enterocytów – komórek jelita. Bakterie mikrobiomu biorą udział w syntezie witamin z grupy B (B1, B6 i B12) i K, biotyny i kwasu foliowego oraz ułatwiają absorpcję jonów wapnia, żelaza i magnezu, regulując gospodarkę mineralną organizmu. 

Wykazano istotne różnice w składzie mikrobiomu osób szczupłych i otyłych. W przypadku nadmiernej masy ciała, w jelicie występuje większa ilość bakterii z rodzaju Firmicutes, które są wstanie pozyskiwać duże ilości energii z produktów nieprzyswajalnych w normalnych warunkach, np. z błonnika. W ostatnich latach szczególną uwagę zwrócono na rolę mikroflory jelitowej w powstawaniu chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, miażdżyca i cukrzyca typu 2.

Do czynników zaburzających skład mikroflory jelitowej należą: 

  • infekcje wirusowe oraz bakteryjne przewodu pokarmowego, 
  • leki przeciwzapalne, 
  • terapie antybiotykowe, 
  • leczenie onkologiczne, 
  • nieprawidłowy sposób żywienia, 
  • brak ruchu, 
  • przewlekły stres.  

Korzystny wpływ na mikrobiom jelitowy ma przyjmowanie odpowiednich probiotyków, a także stosowanie właściwej diety. Bardzo duże znaczenie dla metabolizmu bakterii oraz całego organizmu ma odpowiednia podaż błonnika. Stanowi on pokarm dla naszych bakterii, pomaga regulować motorykę jelit, a także usuwać zbędne produkty przemiany materii. Najistotniejszą rzeczą jest jednak trwała zmiana stylu życia, inwestycja w ruch, zdrowe odżywianie i utrzymywanie mikrobiomu jelitowego w odpowiedniej równowadze.

 

Bibliografia:

1. Gibson G.R., Probert H.M., Loo J.V. i wsp.: Dietary modulation of the human colonic microbiota: Updating the concept of prebiotics. Nutr. Res. Rev. 2004; 17: 259–275.
2. Roberfroid M.: Prebiotics: The concept revisited. J. Nutr. 2007; 137 (2): 830–837.
3. Roberfroid M., Gibson G.R., Hoyles L. i wsp.: Prebiotic effects: Metabolic and health benefits. Br. J. Nutr. 2010; 104 (2): 1–63.
4. Bouhnik Y., Raskine L., Simoneau G. i wsp.: The capacity of short-chain fructo-oligosaccharides to stimulate faecal bifidobacteria: A dose-response relationship study in healthy humans. Nutr. J. 2006; 5: 8.