fbpx

Jelita a zdrowie psychiczne

W dzisiejszych czasach nie ma cienia wątpliwości, że mikrobiom jelitowy odgrywa fundamentalną rolę w funkcjonowaniu naszego mózgu, a niemal wszystkie zaburzenia, które w nim występują mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Oś jelitowo-mózgowa oraz mikrobiom zyskały w ostatnich latach ważną pozycję w wyjaśnianiu szerokiej gamy ludzkich zachowań, emocji czy nawet niektórych jednostek chorobowych, a mimo to świadomość społeczna w tym aspekcie jest wciąż na niesatysfakcjonującym poziomie. 

Wykazano, że osoby cierpiące na różne zaburzenia psychiczne (w tym na depresję, chorobę afektywną dwubiegunową, schizofrenię oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu) posiadają znaczne różnice w bakteriach wchodzących w skład ich mikrobiomu jelitowego, a wzmocnienie pożytecznych bakterii w jelitach, na przykład poprzez stosowanie odpowiednich probiotyków, prebiotyków oraz diety, niesie ze sobą olbrzymie szanse poprawy w objawach prezentowanych przez chore osoby. Dodatkowo, wyżej wymienione postępowanie może również znacząco zwiększyć jakość życia u osób, które nie zostały zdiagnozowane w kierunku żadnej choroby o charakterze psychiatrycznym, a codziennie zmagają się ze złym samopoczuciem czy częstym uczuciem niepokoju. 

Depresja 

Porównując mikrobiom jelitowy osób cierpiących na depresję, z mikrobiomem osób zdrowych, zauważono znaczące różnice w jego składzie. Grupa badaczy w Belgii przeprowadziła badanie na dużą skalę, w którym wykazano związek między jakością mikrobiomu a jakością życia, wraz z objawami wchodzącymi w spektrum depresji. Odkryto, że dwa rodzaje bakterii (Coprococcus oraz Dialister) występowały w znikomej ilości u osób chorujących na depresję (niezależnie od stosowanych leków przeciwdepresyjnych), a z kolei wyższa ilość bakterii Faecalibacterium i Coprococcus, wytwarzających maślan, kojarzona była z lepszą jakością życia. Dodatkowo, najnowsze meta-analizy w większości przypadków potwierdzają pozytywny wpływ probiotyków na nastrój. 

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) 

Dwa nowe badania kliniczne wykazały korzystny wpływ probiotyków na stan psychiczny osób cierpiący z powodu ChAD. W pierwszym, zaobserwowano poprawę funkcji poznawczych u 20 osób, po 3 miesiącach spożywania probiotyków, zawierających 9 różnych szczepów Lactobacillus oraz Bifidobacterium. W drugim, randomizowanym badaniu z udziałem 66 pacjentów, stosowano probiotyki lub placebo – w grupie osób przyjmujących probiotyki zaobserwowano niższy wskaźnik ponownej hospitalizacji, w porównaniu do grupy przyjmującej placebo. 

Epizod psychotyczny 

Fińska grupa badawcza porównała mikrobiom 28 pacjentów, którzy przeszli pierwszy epizod psychotyczny, z mikrobiomem 16 osób bez takiego doświadczenia. Okazało się, że chociaż nie wykazano istotnych różnic między całkowitą liczbą bakterii, to proporcje pomiędzy ich poszczególnymi typami były znaczące i skorelowane z nasileniem objawów. Dodatkowo, podgrupa pacjentów, którzy przeszli pierwszy epizod psychotyczny, mając najsilniej wyrażone różnice mikroflory względem grupy kontrolnej, wykazywała słabą odpowiedź na leczenie po 12 miesiącach obserwacji. 

Choroby neurodegeneracyjne 

Coraz częściej korelacja pomiędzy mikrobiomem jelitowym a ośrodkowym układem nerwowym badana jest w kontekście chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy Alzheimera, na które wciąż brak skutecznego leczenia. Badania kliniczne z użyciem probiotyków u 60 osób cierpiących na chorobę Parkinsona wykazały, że spożycie probiotyków miało korzystny wpływ na objawy ruchowe, a także niektóre parametry metaboliczne takie jak CRP, poziom glutationu czy metabolizm insuliny. Podobne badanie przeprowadzono również u 60 osób zmagających się z chorobą Alzheimera – zaobserwowano poprawę wśród objawów opisywanych za pomocą skali MMSE (Mini-Mental State Examination), co świadczy o dużym potencjalne kryjącym się w tym zastosowaniu probiotyków. 

Chociaż wiele elementów i mechanizmów wchodzących w skład regulacji osi jelita-mózg nadal czeka na odkrycie, to już teraz jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, że zdrowe żywienie oraz prawidłowe funkcjonowanie jelit jest fundamentem do dobrze działającego i sprawnego organizmu. 

Przed zakupem probiotyków zwróć uwagę na kilka podstawowych informacji, które umożliwią Ci wybranie dobrego produktu. Obecnie w sklepach można znaleźć wiele różnych produktów, które nie zostały odpowiednio przetestowane, dlatego zwróć uwagę na: 

  • Listę rodzajów, gatunków oraz szczepów bakterii. Nie wszystkie bakterie stosowane w probiotykach mają wpływ na zdrowie psychiczne.
  • Liczbę żywych bakterii w produkcie. Obecnie optymalna dawka probiotyków nie została określona, ale w większości testów używa się probiotyków zawierających minimum 1 miliard bakterii w dawce dziennej.
  • Badania, jakie zostały na nim przeprowadzone. W ten sposób znacznie łatwiej będzie Ci dobrać suplement do swoich osobistych preferencji.

 

Bibliografia:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31530002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6225396/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6378305/