Introduction

Lecząc pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, które były nieskutecznie leczone przez wiele lat przez lekarzy krajowych i zagranicznych, zdajemy sobie sprawę jak ważna jest poprawnie postawiona diagnoza choroby. Odpowiednia diagnoza to fundament umożliwiający znalezienie optymalnej, często interdyscyplinarnej, metody leczenia. W tym celu współpracujemy ściśle ze specjalistycznymi laboratoriami krajowymi i zagranicznymi.