Introduction

Immunoglobuliny są naturalnymi składnikami ludzkiego organizmu.

Ludzka immunoglobulina zawiera głównie immunoglobuliny G (IgG) 95% o szerokim zakresie działania przeciwciał przeciwko czynnikom zakaźnym. Zawiera podklasy immunoglobuliny G ściśle proporcjonalne do podklas zawartych w naturalnym ludzkim osoczu. Odpowiednie dawki tego produktu leczniczego mogą przywrócić nieprawidłowo niskie stężenia immunoglobulin G do prawidłowych wartości. Ludzka immunoglobulina natychmiast po podaniu dożylnym osiąga pełną biodostępność w układzie krążenia. Okres półtrwania ludzkiej immunoglobuliny wynosi około 40 dni. Może się on różnić u poszczególnych Pacjentów, szczególnie z pierwotnym niedoborem odporności.

 

Immunoglobuliny są stosowane w terapii jako leczenie substytucyjne w niedoborach odporności lub jako leczenie immunomodulujące.

Leczenie immunomodulacyjne stosuje się u dorosłych, dzieci i młodzieży (2–18 lat) w wybranych jednostkach chorobowych m.in.:

 • immunologicznej plamicy małopłytkowej (ITP) u pacjentów o dużym ryzyku krwawienia lub przed zabiegiem operacyjnym, kiedy niezbędna jest korekcja liczby płytek,
 • zespole Guillain-Barré,
 • chorobie Kawasaki (w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym; patrz punkt 4.2),
 • przewlekłej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej (ang. chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, CIDP),
 • wieloogniskowej neuropatii ruchowej (ang. multifocal motor neuropathy, MMN),
 • autoimmunologicznym zapaleniu mózgu,
 • w zespołach PANS/PANDAS.

O kwalifikacji do leczenia immunoglobulinami decyduje lekarz.

 

Terapia w Centrum Medycznym Św. Łukasza: jak to działa?

 1. Skontaktuj się z nami mailowo: info@swietylukasz.pl, udzielimy wszystkich niezbędnych informacji i umówimy wizytę kwalifikującą. Prześlij nam wypełnioną historię choroby.

 2. Kwalifikacja Pacjenta do otrzymania terapii następuje podczas wizyty lekarskiej. Lekarz informuje Pacjenta o przebiegu procesu leczenia oraz wszystkich niezbędnych badaniach i premedykacji, a także ustala dawkę leku.

 3. Po dopełnieniu wszystkich formalności zamawiany jest odpowiedni lek w dawce indywidualnie dobranej dla potrzeb danego Pacjenta. Czas oczekiwania na lek wynosi maksymalnie do 3 tygodni. Równolegle umawiany jest termin podania leku.

 4. Podanie immunoglobuliny trwa od 1 do 3 dni, odbywa się za pomocą specjalnej pompy infuzyjnej przy ciągłym monitorowaniu parametrów życiowych Pacjenta oraz nadzorze medycznym. Zabieg może trwać od 4 do 8 godzin. W tym czasie Pacjent przebywa w gabinecie wyposażonym w wygodną kanapę, miejsce do spożywania posiłków i przygotowania ciepłych napojów.

 5. Podanie leku odbywa się w trybie ambulatoryjnym. Podczas pobytu w Centrum oraz poza nim Pacjent otoczony jest opieką personelu pielęgniarskiego oraz lekarza, z którym może się kontaktować w razie pilnej potrzeby oraz w sytuacjach wymagających interwencji medycznej.

 6. Służymy pomocą w organizacji zakwaterowania na czas terapii.