Introduction

Pierwotne niedobory odporności (PNO) to rzadkie choroby, powodujące zaburzenia pracy układu odpornościowego. Powodują one u dzieci i dorosłych częste infekcje o ciężkim przebiegu, zarówno wirusowe, jak i bakteryjne, które są trudne w leczeniu, mimo stosowania np. celowanej antybiotykoterapii.

Pierwotne niedobory odporności mogą również manifestować się  chorobami autoimmunologicznymi, polegającymi na atakowaniu organizmu przez własny układ odpornościowy. Do chorób tych należą także schorzenia neurologiczne, takie jak PANDAS lub autoimmunologiczne zapalenie mózgu.

Immunoglobuliny są naturalnymi składnikami ludzkiego organizmu.

Ludzka immunoglobulina zawiera głównie immunoglobuliny G (IgG) 95% o szerokim zakresie działania przeciwciał przeciwko czynnikom zakaźnym. Zawiera podklasy immunoglobuliny G ściśle proporcjonalne do podklas zawartych w naturalnym ludzkim osoczu. Odpowiednie dawki tego produktu leczniczego mogą przywrócić nieprawidłowo niskie stężenia immunoglobulin G do prawidłowych wartości. Ludzka immunoglobulina natychmiast po podaniu dożylnym osiąga pełną biodostępność w układzie krążenia. Okres półtrwania ludzkiej immunoglobuliny wynosi około 40 dni. Może się on różnić u poszczególnych pacjentów, szczególnie z pierwotnym niedoborem odporności.

 

Terapia immunoglobulinami ma zastosowanie głównie w następujących przypadkach:

  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI.
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ.
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH, W TYM PANDAS.

 

 

Terapia w Centrum Medycznym Św. Łukasza: jak to działa?

  1. Skontaktuj się z nami mailowo: info@swietylukasz.pl, udzielimy wszystkich niezbędnych informacji i umówimy wizytę kwalifikującą. Prześlij nam wypełnioną historię choroby.

  2. Kwalifikacja Pacjenta do otrzymania terapii następuje podczas wizyty lekarskiej. Lekarz informuje Pacjenta o przebiegu procesu leczenia oraz wszystkich niezbędnych badaniach i premedykacji, a także ustala dawkę leku.

  3. Po dopełnieniu wszystkich formalności zamawiany jest odpowiedni lek w dawce indywidualnie dobranej dla potrzeb danego Pacjenta. Czas oczekiwania na lek wynosi maksymalnie do 3 tygodni. Równolegle umawiany jest termin podania leku.

  4. Podanie immunoglobuliny trwa od 1 do 3 dni, odbywa się za pomocą specjalnej pompy infuzyjnej przy ciągłym monitorowaniu parametrów życiowych Pacjenta oraz nadzorze medycznym. Zabieg może trwać od 4 do 8 godzin. W tym czasie Pacjent przebywa w gabinecie wyposażonym w wygodną kanapę, miejsce do spożywania posiłków i przygotowania ciepłych napojów.

  5. Podanie leku odbywa się w trybie ambulatoryjnym. Podczas pobytu w Centrum oraz poza nim Pacjent otoczony jest opieką personelu pielęgniarskiego oraz lekarza, z którym może się kontaktować w razie pilnej potrzeby oraz w sytuacjach wymagających interwencji medycznej.

  6. Służymy pomocą w organizacji zakwaterowania na czas terapii.