Introduction

Co to jest Intelligene?

Intelligene umożliwia analizę najistotniejszych genów i interpretację zmian genetycznych. Dzięki wnikliwej analizie DNA możliwa jest celowana suplementacja, ukierunkowana profilaktyka, lepsze samopoczucie psychiczne i fizyczne lub identyfikacja czynników ryzyka chorób.

Czym jest SNP?

Nasze DNA składa się z 23.000 genów i stanowi plan budowy i funkcjonowania każdej komórki organizmu. Informacja zawarta w kodzie genetycznym jest indywidualna dla każdej osoby, decyduje między innymi o działaniu układu odpornościowego, równowadze hormonalnej, ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, produkcji energii i przyswajaniu mikroelementów.

Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) polega na zamianie jednego nukleotydu na inny w kodzie DNA, co może skutkować zmianą aktywności białek, większą lub mniejszą ekspresja genu lub powstaniem niefunkcjonalnych białek. Szacuje się, że ludzki genom zawiera ponad 10 mln poliformizmów SNP, których wzór jest unikalny dla każdego człowieka. Wybrane poliformizmy SNP mogą wpływać na zapotrzebowanie energetyczne, metabolizm składników odżywczych, a także ryzyko rozwoju chorób przewlekłych lub np. większego apetytu prowadzącego do otyłości.

Dlaczego genotypowanie SNP jest takie ważne?

SNP są ważnymi markerami w wielu badaniach, które pogłębiają zrozumienie fizjologii człowieka i wyjaśnią molekularne podstawy chorób. Dzięki rozszyfrowaniu polimorfizmów DNA i wnikliwej, fachowej interpretacji możemy zapobiegać wielu problemom zdrowotnym, a także lepiej leczyć już istniejące choroby.

Intelligene koncentruje się na następujących obszarach DNA:

  • Zdolności detoksykacyjne i antyoksydacyjne organizmu

Jedną z głównych przyczyn procesu starzenia organizmu oraz rozwoju przewlekłych chorób są wolne rodniki. Reaktywne formy tlenu i azotu powstające w licznych procesach biologicznych, w ilościach fizjologicznych pełnią funkcje regulacyjne i zapewniają komórkom prawidłowe funkcjonowanie. Jednak długotrwały i nasilony stres oksydacyjny może uszkadzać komórki.

Zwiększony stres oksydacyjny przyczynia się do rozwoju wielu stanów chorobowych, m.in. chorób sercowo-naczyniowych (miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), metabolicznych (cukrzyca, otyłość), alergicznych i atopowych (astma, atopowe zapalenie skóry), narządu wzroku (zwyrodnienie plamki żółtej, jaskra, zaćma) czy autoimmunologicznych. Reaktywne formy tlenu mogą również wpływać na powstanie procesów nowotworowych oraz choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona, Alzheimera czy stwardnienie rozsiane.

Obniżone zdolności antyoksydacyjne na poziomie genetycznym wymuszają konieczność zmiany stylu życia oraz wprowadzenia do diety zwiększonej ilości antyoksydantów, np. w formie spersonalizowanej suplementacji.

  • Proces metylacji

Metylacja polega na przeniesieniu grupy metylowej między dwiema cząsteczkami, z których jedna jest dawcą, a druga biorcą. Proces ten jest kluczowy dla zdrowia organizmu, ponieważ decyduje o działaniu DNA – aktywuje lub wycisza poszczególne geny. Zaburzenia procesu metylacji hamują prawidłowy rozwój organizmu i przyczyniają się do powstawania wielu różnych chorób, szybszego starzenia się organizmu i procesów nowotworowych. Metylacja decyduje o sprawności układu immunologicznego, hormonalnego i nerwowego oraz wpływa na funkcjonowanie każdej komórki i wytwarzanie niezbędnej do życia energii.

  • Układ immunologiczny

Polimorfizm genów odpowiedzialnych za funkcjonowanie układu immunologicznego może decydować nie tylko o jego sprawności, ale także o skłonnościach do rozwinięcia się chorób autoimmunologicznych, np. celiakii, zapalenia jelita grubego, chorób reumatycznych lub stwardnienia rozsianego.

Dzięki analizie odpowiednich genów możliwe jest podjęcie właściwych kroków w kierunku zachowania pełnego zdrowia lub zminimalizowania niekorzystnych skutków wymienionych chorób. Badanie pokazuje także gotowość układu immunologicznego do nagłych stanów zapalnych i  ich kontroli, a także wskazuje na obecność utajonych stanów zapalnych w organizmie.

  • Układ nerwowy

Polimorfizm genów decyduje o zdolnościach układu nerwowego do regeneracji, równowagi neuroprzekaźników oraz ryzyku neurodegeneracji, a także skłonnościach do depresji. Polimorfizm w wybranych genach znacząco wpływa na samopoczucie psychiczne, a nawet na osobowość i cechy charakteru.

  • Składniki odżywcze

Polimorfizm odpowiednich genów decyduje o zdolnościach organizmu do przyswajania, wykorzystania i dystrybucji składników odżywczych, takich jak witaminy i minerały. Dzięki analizie SNP możliwe jest wyjaśnienie problemów z niedoborami oraz dobranie właściwej suplementacji.

Lekarz Krzysztof Majdyło

Lekarz medycyny, zajmujący się przede wszystkim leczeniem chorób przewlekłych, nowoczesną diagnostyką i spersonalizowanymi terapiami wspomagającymi. Praktyki odbywał w Hudson Valley Healing Arts Center w Nowym Jorku u dr Richarda I. Horowitza. Właściciel i szef zespołu medycznego w Centrum Medycznym Św. Łukasza w Gdańsku. Opracowane w Centrum komplementarne i spersonalizowane podejście do Pacjenta harmonijnie współistnieje z nowoczesnymi rozwiązaniami suplementacyjnymi.

Centrum Medyczne Św. Łukasza w Gdańsku

Wyróżnia nas kompleksowość – w naszym Centrum zapewniamy zintegrowane podejście do diagnostyki i leczenia, dzięki czemu skutecznie pomagamy Pacjentom. Doświadczony zespół lekarzy wykorzystując szeroki wachlarz badań diagnostycznych, wspólnie pracuje nad postawieniem właściwej diagnozy. Dopiero wówczas wdrażane jest leczenie najbardziej optymalne dla danego Pacjenta.

Nie satysfakcjonuje nas przeciętność – cechuje nas innowacyjność i najwyższa jakoś. Bazując na doświadczeniu i sprawdzonych metodach, wciąż szukamy rozwiązań wśród najnowszych osiągnięć medycyny. Zajmujemy się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób przewlekłych także u tych Pacjentów, którzy wyczerpali standardowe możliwości leczenia.