Introduction

Ozon oznacza się symbolem O3, jest to tlen trójatomowy – wysokoenergetyczna postać typowego, czyli dwuatomowego tlenu O2 występującego w atmosferze.

Ozon medyczny zawsze stanowi mieszaninę najczystszego ozonu i najczystszego tlenu. W zależności od zastosowania stężenie ozonu może wynosić od 1 do 100 µg /ml (0,05-5% obj. O3). Wykwalifikowany lekarz określa stężenie oraz dawkę całkowitą w zależności od objawów i ogólnego stanu pacjenta.

 

     

 

Sposoby podania ozonu w naszym Centrum:

  • ozon rektalny (podawany przed odbyt)
  • autohemotransfuzja (przetoczenie krwi pacjenta po uprzednim naozonowaniu)