Introduction

Naszymi najmniejszymi Pacjentami w Centrum zajmuje się lekarz Adrian Rzyski.

W naszym Centrum skupia się na leczeniu chorób odkleszczowych oraz przewlekłych infekcji. Pracuje w Zespole z Doktorem Majdyło, z którym omawiane są poszczególne przypadki oraz propozycje terapii.

 

           

 

W swojej praktyce wykorzystuje dostępne rozwiązania współczesnej medyczny, holistyczne podejście do Pacjenta oraz zasadę partnerstwa pomiędzy lekarzem, dzieckiem i rodzicami.

Ciepły, serdeczny, szukający rozwiązań.