fbpx

R.G.C.C. Group

R.G.C.C. Group oferuje wachlarz zindywidualizowanych testów, pochodzących ze światowej klasy laboratorium onkologii molekularnej. Testy te mogą: 

 • wykryć wczesne stadium rozwijającego się nowotworu,
 • pomóc monitorować już istniejący nowotwór,
 • stworzyć indywidualny profil leków przeciw nowotworom i substancji naturalnych, które można zastosować, aby uzyskać najlepsze wyniki leczenia

Spersonalizowane badania to:

 • wczesna wykrywalność choroby nowotworowej
 • spersonalizowane leczenie nowotworu
 • badanie wrażliwości na podawane leki

 

  Badanie ONCONOMICS

Chemiowrażliwość na substancje chemiczne.

Obejmuje ocenę wrażliwości chemicznej/chemooporności na leki cytotoksyczne, przeciwciała monoklonalne i małe cząsteczki, które hamują określone cele.

Przykładowy wynik badania można zobaczyć tutaj.


  Badanie ONCONOMICS EXTRACTS

Chemiowrażliwość na substancje naturalne. Dostarcza informacji na temat skuteczności naturalnych substancji biologicznych czy ekstraktów w zwalczaniu komórek nowotworowych. Ocena oparta jest o trzy metody: bezpośredni efekt cytotoksyczny, stymulację układu odpornościowego oraz zahamowanie oznak proliferacji w komórkach. Przykładowy wynik badania można zobaczyć tutaj.


  Badanie ONCONOMICS PLUS

Wrażliwość na chemioterapię opartą o leki cytotoksyczne. Test, który dostarcz informacji na temat skuteczności poszczególnych leków w zwalczaniu komórek nowotworowych pobranych od konkretnego pacjenta. Metoda ta łączy w sobie dwie procedury:

 • analizę epigenetyczną oraz test na żywotność komórek, które mają potwierdzić wyniki
 • odpowiedź komórek nowotworowych na leczenie

Test jest wykonywany na podstawie krwi pobranej od pacjenta. W pobranej próbce identyfikuje się i izoluje komórki nowotworowe i poddaje się je następującej analizie:

 • ocena skuteczności leków stosowanych w chemioterapii
 • profil genetyczny nowotworu, który pozwala nam na wybór odpowiedniej terapii
 • ocena skuteczności substancji naturalnych, które mogą być wykorzystane jako leczenie uzupełniające

Przykładowy wynik badania można zobaczyć tutaj.


  Badanie ONCOTRAIL

Test, który jest indywidualnie dopasowany do specyficznych typów nowotworów złośliwych, takich jak rak piersi, prostaty, mięsak itd. Test ten zawiera tylko markery odpowiednie dla określonego typu nowotworu, które sprawiają, ze test jest narzędziem do kontroli następczej. Przykładowy wynik badania można zobaczyć tutaj.


  Badanie ONCOTRACE

Dostarcza informacji o obecności krążących komórek nowotworowych, ich liczbie i immunofenotypie, które mogą pomóc w identyfikacji ich pochodzenia.


  Badania farmakodynamiczne – wrażliwość i odporność na chemioterapię

 • IMMUNE-FRAME: profil odporności humoralnej i komórkowej oraz kacheksji
 • CHEMOSNIP: obejmuje badanie pod względem SNP genów, które biorą udział w metabolizmie/detoksykacji leków cytostatycznych lub nakierowanych, które są wykorzystane w terapii nowotworowej
 • METASTAT: wyznacza markery na krążących komórkach nowotworowych, które wskazują potencjalny narząd zagrożony przerzutami

Przykładowy wynik badania IMUNE-FRAME można zobaczyć tutaj.


  Krążące komórki nowotworowe (CTC)

CTC (ang. circulating tumor cells) to komórki nowotworowe, które odłączyły się od guza pierwotnego i dostały się do krwiobiegu, w którym krążą i stanowią zagrożenie spowodowania potencjalnych przerzutów. Komórki te mogą zostać wyizolowane i zidentyfikowane, dlatego rośnie zainteresowanie ich wykrywaniem do poniższych celów:

 • wczesne wykrywanie i diagnoza nowych chorób nowotworowych
 • monitorowanie istniejących chorób nowotworowych
 • prognoza – dostarczenie informacji o ryzyku nawrotu obecnej lub przebytej choroby nowotworowej

R.G.C.C. Group oferuje ogólne panele diagnostyczne na obecność komórek CTC oraz badania na konkretne rodzaje nowotworu, w tym nowotworu piersi, prostaty, czerniaka złośliwego i mięsaków.