fbpx

VitaImmun

Centrum Medyczne VitaImmun jest nowatorskim ośrodkiem zajmującym się nowoczesną diagnostyką medyczną w ujęciu zarówno komercyjnym jak i naukowym. VitaImmun tworzą specjaliści będący autorytetami w diagnostyce i leczeniu szeregu przewlekłych dolegliwości.

 

  MikroFloraScan

MikroFloraScan to kompleksowa usługa której celem jest dopasowanie indywidualnej suplementacji probiotycznej i prebiotycznej dla pacjenta. W ramach usługi MicroFloraScan każdy pacjent otrzymuje indywidualne zalecenia suplementacji pro i prebiotycznej, dostosowanej do zadeklarowanych objawów chorobowych i opartej o dostępne piśmiennictwo naukowe oraz skan ekosystemu jelitowego (wybrane bakterie prozdrowotne, bakterie stymulujące odporność, bakterie potencjalnie chorobotwórcze oraz grzyby drożdżopodobne).

MikroFloraScan ma na celu nie tylko poglądową ocenę ekosystemu jelitowego, ale przede wszystkim opracowanie celowanej, dopasowanej do objawów choroby a przez to skutecznej i efektywnej terapii probiotycznej i prebiotycznej.

Dodatkowo w ramach usługi każdy Pacjent ma zagwarantowaną profesjonalną opiekę obejmującą biomedyczne konsultacje telefoniczne z konsultantem medycznym, mające na celu monitoring przebiegu suplementacji probiotycznej i prebiotycznej w trakcie jej trwania.

CZYTELNA I KLAROWNA PROPOZYCJA SUPLEMENTACJI PROBIOTYCZNEJ

Materiałem do MikroFloraScan jest pojedyncza próba kału. Na jej  podstawie dokonywany jest skan ekosystemu jelitowego, natomiast na podstawie piśmiennictwa naukowego oraz dolegliwości pacjenta opracowywana i przygotowywana  jest propozycja suplementacji probiotycznej.

Terapia probiotyczna i prebiotyczna komponowana jest w oparciu o najwyższej jakości produkty dostępne na polskim rynku. Tylko odpowiednio dopasowana do przypadku konkretnego pacjenta probiotykoterapia przyniesie odpowiednie efekty terapeutyczne i przyczyni się do poprawy stanu zdrowia.

Wskazania do wykonania MikroFloraScan

 • Zaburzenia trawienia i wchłaniania
 • Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, mdłości, refluks żołądkowo – jelitowy)
 • Nietolerancje i alergie pokarmowe
 • Atopowe zapalenie skóry i inne problemy skórne (trądzik, świąd, nawracające zakażenia skóry)
 • Nawracające infekcje dróg oddechowych, ucha środkowego, zatok
 • Nawracające infekcje układu moczowo – płciowego i przewodu pokarmowego
 • Grzybica przewodu pokarmowego
 • Choroby autoimmunologiczne
 • Nadwaga i otyłość
 • Pogorszenie kondycji psychofizycznej
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Zaburzenia nastroju

  MikroFloraScan PLUS

Rozszerzony profil MikroFloraScan PLUS  poza przygotowaniem indywidualnej suplementacji probiotycznej i prebiotycznej (MicroFloraSCAN), obejmuje dodatkową ocenę parametrów stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym (kalprotektyna, M2-PK+krew utajona w kale) oraz ocenę stanu bariery jelitowej (zonulina). Długotrwała dysbioza jelitowa prowadzić bowiem może do rozwoju stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym oraz rozszczelnienia bariery jelitowej. Konsekwencją może być rozwój nadwrażliwości pokarmowych, prowadzących do dalszego pogarszania stanu zdrowia.

MikroFloraScan PLUS obejmuje oznaczenie następujących parametrów:

Ocena markerów stanu zapalnego stanowi nieinwazyjną, przesiewową metodę określenia stanu zapalnego przewodu pokarmowego i nie zastępuje diagnostyki endoskopowej (gastroskopia, kolonoskopia, laparoskopia).


 FoodScreen IgG USBiotek 

Test FoodScreen IgG USBiotek jest unikatowym na polskim rynku badaniem umożliwiającym pełną diagnostykę utajonych reakcji na pokarmy. Laboratorium przeprowadzające badanie posiada certyfikaty i akredytację najlepszych agencji i ośrodków akredytacji laboratoryjnej (COLA, CLIA, Washington Department of Health, CAP). Jest to gwarancją najwyższej jakości wszystkich wykonywanych testów laboratoryjnych.

Tylko wiarygodne badania są podstawą do zastosowania skutecznej i efektywnej diety!

Dlaczego warto wykonać test FoodScreen IgG ?

 • łatwe i całkowicie bezbolesne pobranie: krew kapilarna (z palca) – jedyny test w Polsce oferujący wykonanie badania na bazie krwi kapilarnej
  możliwość wykonania testu z krwi żylnej
 • wynik badania zawiera zasady i wytyczne eliminacji pokarmów oraz propozycję diety rotacyjnej
 • każde badanie wykonywane jest podwójnie, w mechanizmie zaślepionym
 • bardzo niski współczynnik zmienności (najwyższa powtarzalność badania)
 • wiarygodność diagnostyczna testu potwierdzona certyfikatami akredytacji

Czytelny wynik z zasadami eliminacji i rotacji

Dieta oparta na wyniku FoodScreen IgG USBiotek umożliwia wdrożenie prawidłowej i celowanej diety eliminacyjno – rotacyjnej, przyczyniając się do szybkiej i zauważalnej poprawy stanu zdrowia pacjentów z utajoną nadwrażliwością pokarmową.


  FoodScreen IgG/IgA USBiotek

Większość dostępnych na polskim rynku testów oznacza tylko nadwrażliwość IgG – zależną. Tymczasem za niepożądane reakcje na pokarmy równie często odpowiadać mogą przeciwciała IgA! Pełna diagnostyka opóźnionych reakcji pokarmowych powinna obejmować badanie przeciwciał IgA i IgG – zależnych.

W celu przeprowadzenia pełnej diagnostyki alergii utajonej, oprócz swoistych przeciwciał IgG należy również oznaczyć przeciwciała IgA, ponieważ obie nadwrażliwości pokarmowe mogą współwystępować lub też występować całkowicie niezależnie.

Tylko wykonanie odpowiednich badań na alergię IgG i IgA – zależną umożliwi identyfikację alergizujących pokarmów i zahamowanie toczącego się procesu zapalnego w organizmie.

 

Dlaczego warto wykonać test?

 • łatwe i całkowicie bezbolesne pobranie: krew kapilarna (z palca) – jedyny test w Polsce oferujący wykonanie badania na bazie krwi kapilarnej możliwość wykonania testu z krwi żylnej
 • jedyny test w Polsce, który umożliwia oznaczanie swoistych przeciwciał IgA
 • wynik badania zawiera zasady i wytyczne eliminacji pokarmów oraz propozycję diety rotacyjnej
 • każde badanie jest wykonywane podwójnie, w mechanizmie zaślepionym
 • bardzo niski współczynnik zmienności (najwyższa powtarzalność badania)
 • wiarygodność diagnostyczna testu potwierdzona certyfikatami akredytacji

  Profil kwasów organicznych w moczu i ekspozycji na zanieczyszczenia środowiskowe (OAP)

Profil OAP to innowacyjne na polskim rynku badanie oceniające prawidłowość procesów zachodzących w komórkach naszego organizmu oraz ekspozycję na toksyny środowiskowe, powszechnie występujące w środowisku domowym i w pracy.

Badanie OAP to „metaboliczny odcisk palca” dostarczający informacje na temat tego, co dzieje się w naszym  organizmie z metabolicznego i żywieniowego punktu widzenia. W ramach badania ocenianych jest niemal 50 metabolitów, dzięki którym możliwa jest wnikliwa analiza prawidłowości wielu procesów zachodzących w naszym organizmie. Wynik badania wskaże ewentualne niedobory takich składników takich jak witaminy, minerały, kofaktory i szereg innych.

Dzięki ocenie poszczególnych metabolitów obecnych w moczu możliwe jest wykrycie i analiza:

 • Czy proces wytwarzania energii w komórkach naszego organizmu przebieg prawidłowo
 • Czy w organizmie nie występują niedobory witamin niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów życiowych
 • Czy nie jesteśmy nadmierne narażeni na działanie toksyn środowiskowych (toluen, teflon, styren, ksylen i inne)?
 • Czy nasz organizm ma wystarczające zdolności do usuwania szkodliwych substancji?
 • Czy w organizmie występuje wystarczający poziom neuroprzekaźników, odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego?
 • Czy mamy problem z przerostem bakteryjnym jelita cienkiego?
 • Czy w organizmie nie występują zaburzenia procesu metylacji?

Ocena kwasów organicznych i zanieczyszczeń środowiskowych w moczu umożliwia opracowanie celowanej suplementacji, uwzględniającej biochemiczny indywidualizm organizmu pacjenta. Analiza polimorfizmów genetycznych, uszkodzeń oksydacyjnych spowodowanych wolnymi rodnikami, nagromadzenia toksyn w organizmie pacjenta lub niepożądane działania leków są coraz częstszą przyczyną szeregu dolegliwości zdrowotnych. Poprawa stanu zdrowia pacjenta wymaga wówczas dopasowania odpowiedniej suplementacji (m.in. zwiększenia podaży witamin, minerałów czy kofaktorów enzymów). Dzięki temu możliwe jest wyrównanie ważnych szlaków enzymatycznych i w konsekwencji zmniejszenia prawdopodobieństwa rozwoju  szeregu chorób cywilizacyjnych. Badanie OAP powinno być więc traktowane zarówno jako profilaktyka jak i narzędzie wspomagające leczenie już istniejących chorób.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA OAP

 • Zespół chronicznego zmęczenia
 • Depresja, zaburzenia nastroju
 • Nieuregulowana glikemia
 • Choroby sercowo – naczyniowe
 • Choroby neurodegradacyjne (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera)
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) i zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Zaburzenia psychiatryczne: choroba bipolarna, schizofrenia
 • Epilepsja
 • Nadwrażliwość na działanie substancji chemicznych
 • Objawy zmniejszonej zdolności do detoksykacji
 • Wykonywanie zawodu zwiększonego ryzyka ekspozycji na toksyny: fryzjerzy, rolnicy, pracownicy elektrowni, przemysłu naftowego, przemysłu gumowego i inne osoby narażone na działanie toksyn
 • Choroby autoimmunologiczne
 • Niepłodność
 • Ciąża
 • Alergia IgE – zależna
 • Utajone  IgA i IgG – zależne
 • Astma
 • Zaburzenia gospodarki hormonalnej
 • Cukrzyca typu 2
 • Problemy z nieprawidłową masą ciała (nadwaga, otyłość)
 • Profilaktyka przeciwstarzeniowa
 • Podejrzenia zaburzenia metylacji
 • Podejrzenie SIBO (przerost bakteryjny jelita cienkiego)
 • Problemy z koncentracją i pamięcią
 • Zaburzenia snu
 • Migreny
 • Anemia
 • Łojotokowe zapalenie skóry
 • Zapalenie nerwu kulszowego, nerwoból nerwu trójdzielnego, porażenie Bella
 • Otępienie starcze
 • Astma
 • Niedokrwistość megaloblastyczna
 • Endometrioza, PCOS
 • Niepłodność
 • Rak piersi, jajnika, prostaty, jąder
 • Obniżona liczebność plemników w nasieniu

Materiałem do badania jest pojedyncza próba porannego moczu (środkowy strumień), pobierany na specjalistyczny strip pobraniowy.